تماس با آلور فولاد

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان آفریقا ،خیابان نوزدهم ،پلاک 23 ،طبقه دوم ، واحد 4 

انبار ها:

آدرس انبار شور آباد:
شورآباد (بازدید با هماهنگی)

آدرس انبار مهدی آباد:
مهدی آباد (بازدید با هماهنگی)

تلفن:

ایمیل سازمانی: